<%theRootCat= "\\atm.binero.net\content\05\102505\jarvendesign.se\public_html\Discgolf\" theImageCataloge = theRootCat +"/Felanmalan/bilder/" toAdress = "henrik@storkoksgruppen.com" theSubject = "Serviceanmälan från hemsidan" %> Felanmälan <% 'SUB SendPushMail(Email,senderAdress, mailStr, rubrik) ' DIM tmpStr ' 'response.write("MAILSEND") ' 'response.end ' 'tmpStr = "" & vbCrLf ' 'tmpStr = tmpStr & "" & "" & mailStr ' 'tmpStr = tmpStr & "" ' tmpStr = mailStr ' Set objMail = Server.CreateObject( "CDONTS.NewMail" ) ' 'objMail.MailFormat = 0 ' objMail.BodyFormat = 1 ' objMail.To = Email ' objMail.From = senderAdress ' objMail.Subject = rubrik ' objMail.Body = tmpStr ' objMail.Host = "mailout.one.com" ' if( Trim(session("addImg")) <> "") THEN ' objMail.AttachFile theImageCataloge & Trim(session("addImg")) ' end if ' objMail.Send ' Set objMail = Nothing 'END SUB SUB SendPushMail(Email,senderAdress, mailStr, rubrik) Dim ObjSendMail Set ObjSendMail = CreateObject("CDO.Message") ObjSendMail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 'Send the message using the network (SMTP over the network). ObjSendMail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") ="smtp.jarvendesign.se" ObjSendMail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 ObjSendMail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = False 'Use SSL for the connection (True or False) ObjSendMail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60 ObjSendMail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1 'basic (clear-text) authentication ObjSendMail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") ="info@jarvendesign.se" ObjSendMail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") ="Gulfeld01" ObjSendMail.Configuration.Fields.Update ObjSendMail.From = senderAdress ObjSendMail.To = Email objSendMail.Subject = rubrik objSendMail.TextBody = mailStr if( Trim(session("addImg")) <> "") THEN .AddAttachment theImageCataloge & Trim(session("addImg")) end if 'response.write("Till:" & Email) ObjSendMail.Send Set ObjSendMail = Nothing END SUB DIM produkt DIM marke DIM serienr DIM posnr DIM felmeddelande DIM felbeskrivning DIM tillvar DIM prio DIM kontaktperson DIM tel DIM foretag DIM leveransadress DIM fakturaadress DIM ref DIM epost produkt = request.form("produkt") marke= request.form("marke") serienr= request.form("serienr") posnr= request.form("posnr") felmeddelande= request.form("felmeddelande") felbeskrivning= request.form("felbeskrivning") tillvar= request.form("tillvar") prio= request.form("prio") kontaktperson= request.form("kontaktperson") tel= request.form("tel") foretag= request.form("foretag") leveransadress= request.form("leveransadress") fakturaadress= request.form("fakturaadress") ref= request.form("ref") epost= request.form("epost") DIM sendMail ErrorString = "" if(trim(request.form("send")) <> "") THEN if(produkt = "") THEN ErrorString = ErrorString + "- Produktens namn
" if(marke= "") THEN ErrorString = ErrorString + "- Märke
" if(felmeddelande= "") THEN ErrorString = ErrorString + "- Felmedelande
" if(felbeskrivning= "") THEN ErrorString = ErrorString + "- Felbeskrivning
" if(epost= "") THEN ErrorString = ErrorString + "- Epost
" if(ErrorString <> "") Then Response.write("Följande uppgifter saknas
" + ErrorString ) else mailStr = "" if(USEHTML) THEN mailStr = mailStr & "FELANMÄLAN:
" mailStr = mailStr & "Produkt: " & request.form("produkt") & "
" mailStr = mailStr & "Märke: " & request.form("marke") & "
" mailStr = mailStr & "Serienr: " & request.form("serienr") & "
" mailStr = mailStr & "Posnr: " & request.form("posnr") & "
" mailStr = mailStr & "Felmeddelande: " & request.form("felmeddelande") & "
" mailStr = mailStr & "Felbeskrivning: " & request.form("felbeskrivning") & "
" mailStr = mailStr & "Tillvår: " & request.form("tillvar") & "
" mailStr = mailStr & "Prioritet: " & request.form("prio") & "
" mailStr = mailStr & "Kontaktperson: " & request.form("kontaktperson") & "
" mailStr = mailStr & "Tel: " & request.form("tel") & "
" mailStr = mailStr & "Företag, kundnr: " & request.form("foretag") & "
" mailStr = mailStr & "Leveransadress: " & request.form("leveransadress") & "
" mailStr = mailStr & "Fakturaadress: " & request.form("fakturaadress") & "
" mailStr = mailStr & "Ref nr, namn: " & request.form("ref") & "
" mailStr = mailStr & "Epost: " & request.form("epost") & "
" mailStr = mailStr & "" ELSE mailStr = mailStr & "FELANMÄLAN:" & vbCrLf mailStr = mailStr & "Produkt: " & request.form("produkt") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Märke: " & request.form("marke") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Serienr: " & request.form("serienr")& vbCrLf mailStr = mailStr & "Posnr: " & request.form("posnr") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Felmeddelande: " & request.form("felmeddelande") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Felbeskrivning: " & request.form("felbeskrivning") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Tillvår: " & request.form("tillvar") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Prioritet: " & request.form("prio") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Kontaktperson: " & request.form("kontaktperson") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Tel: " & request.form("tel") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Företag, kundnr: " & request.form("foretag") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Leveransadress: " & request.form("leveransadress") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Fakturaadress: " & request.form("fakturaadress") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Ref nr, namn: " & request.form("ref") & vbCrLf mailStr = mailStr & "Epost: " & request.form("epost") & vbCrLf end if fromAdress= request.form("epost") ' HÄR KAN DU LÄGGA TILL ATT SKICKA TILL FLERA ADRESSER. SendPushMail toAdress ,fromAdress, mailStr, theSubject SendPushMail "jonas.rydskog@storkoksgruppen.com",fromAdress, mailStr, theSubject SendPushMail "jonas@storkoksgruppen.com",fromAdress, mailStr, theSubject SendPushMail "henrik@storkoksgruppen.com",fromAdress, mailStr, theSubject SendPushMail "fredrik@storkoksgruppen.com",fromAdress, mailStr, theSubject ' SendPushMail "nya adressen@epost.se",fromAdress, mailStr, theSubject session("addImg") = "" %>
Tack för att du gör din felanmälan hos Storköksgruppen
 
<% response.end end if end if %>
Fyll i nedanstående fält. Det du inte kan fylla i kompletterar vi med när vi hör av oss.
Produkt
Märke
Serie/Maskin nr
Pos nr
Felmeddelande
Felbeskrivning
Tillv. år Prioritet
Kontaktperson
Tel
Företag, kundnr:
Leveransadress
Fakturaadress
Ref nr/namn:
Epost